нүүрсний бутлуурын ургамал 300 тн-ийн нарийвчилсан тодорхойлолт