бутлах ургамал байгаль орчинд нөлөөлөх асуулга зэрэг болно