экскаваторын тоног төхөөрөмжийг сонгох хэмжээг нь тогтоох