бөмбөлөгт тээрэмдэх материалын түвшинд нөлөөлөх нөлөө