хойд ирландыг ажиллуулах зорилгоор бетон зуурмагийн үйлдвэр