аж үйлдвэрийн төмөрлөгийн ном үнэ төлбөргүй татаж авах