алтны борлуулалтын системийг худалдахаар төлөвлөж байна