нүүрс олборлох зориулалтаар шавар шавраар анхан шатны боловсруулалт хийдэг