давс боловсруулах үйлдвэрт зориулсан төслийн тайлан