гантиг үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг олборлох үйл ажиллагаа