филиппиний уугуул иргэдийн төрөл бүрийн төрлийн зэс