төмрийн хүдрийн боловсруулалтын төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах талаар