уулын үйлдвэрийн төмрийн хүдэр дамжуулах хоолойн шугам хоолойн зураг