боржингийн уул уурхайн индиантай жижиг хэмжээний үйлдвэрлэл