үндсэн болон хоёрдогч эрүү бутлуурын үйлдвэрийг бүрэн гүйцэд үйлдвэрлэх