борлуулах үйлдвэрийг худалдан авахад зориулж үйлдвэрлэдэг