уул уурхайн тоног төхөөрөмжийг эргүүлэн татахад зориулж байна