малайз улсад үйлдвэрлэлийн нийт үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж