уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үр ашгийг дээшлүүлэх