бутлуурын үйл ажиллагааны хяналтын хуудасны аюулгүй байдал