цахилгаан нунтаглалтын машиныг перерээр хийх төсөл