ашигт малтмалын сорилтын лабораторийн тоног төхөөрөмж