250 тн асфальтан ургамал байгаа эсэхийг мэдэх хэрэгтэй