алтны нөхөн сэргээлтийн ургамал дэлхийн зах зээл дээр