чулуунцартай холбоотой эрүүл мэндэд учрах аюулын талаар