үйл ажиллагааны зардал багатай элс бутлагчийн цохилт