хээрийн жоншны уурхайн шилдэг гэрээт гүйцэтгэгч нар