компаниуд tanzania дахь аж үйлдвэрийн уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулах шаардлагатай