нүүрсний нунтаглагч болон нүүрсний тэжээгчийг ангилдаг