барилгын тоног төхөөрөмжийн лизингийн компаниуд нь kuwait