бөмбөгийг тээрэмдэх эд хөрөнгийн материалыг зохицуулах