уул уурхайн сэтгүүл мандарин 1996 оны дөрөвдүгээр сарын нэмэлт