тоног төхөөрөмжийн нүүрсний уурхайчид ашиглах болно