нүүрс хатаах үйлдвэрлэлд нүүрсний үлдэгдэл хатаагч