хариуцлагатай худалдаалах зориулалттай газар шорооны ажил