жижиг хэмжээний зэсийн уурхайн системийг бүрэн дүүрэн ашиглах