хүдэр агуулсан төмрийн төмрийн хүдрийг яах хэрэгтэй вэ