доломит чулууг хэрхэн хэрэглэж үйлдвэрлэлийн салбарт хэрэглэдэг