барилгын хог хаягдлыг дахин боловсруулах нэгжийг барьж байгуулах