хацарт зориулсан бутлуурыг 20 тонн миллиамаар хийсэн