vsi элсний үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн загварыг мэддэг