шинэ тоног төхөөрөмжийг боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх