цементийн үйлдвэрийн өдөр тутмын засвар үйлчилгээний хэлбэр