гадаргуугийн уул уурхайн машиныг нээлттэй цооног ашигласан