төмрийн хүдэр боловсруулах машины тоног төхөөрөмжийг урьд өмнө хэрэглэдэг байсан