зүүн өмнөд мужид төмрийн хүдрийн үйлдвэрт баяжуулах боломжтой