төмөр боловсруулах үйлдвэр рүү хэрхэн тээвэрлэдэг вэ