энэтхэгт ашигт малтмалын нөөцийн судалгаа хийх боломжтой